Referat af generalforsamling 28. marts 2017

Referat af generalforsamling 28. marts 2017

Til stede: Tina Laugesen: Kræftens bekæmpelse Gribskov, Styregruppen. Ole Thomsen: ADHD Nordsjælland, Styregruppen Inger Hansen: Nyreforeningen, Styregruppen, Edith Olsen, Gribskov Lænken, Styregruppen Poul Erik Hansen: Solsikken, suppl. i Styregruppen Osama og Ingelise Al-Erhayem: Dansk Irakisk forening Annette Clausen: Kig Ind Jan Most: Skolens Venner, dirigent Tina Nørgaard: Referent Ad 1. Valg af dirigent, referent ogLæs mere omReferat af generalforsamling 28. marts 2017[…]