Referat af styregruppemøde 13. juni 2017

Referat af styregruppemøde 13. juni 2017

Deltagere: Tina L, Inger H, Ole T, Ninna S, Annette C, Ingelise B, Tina N (Referent) Afbud: Osama 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Velkomst til nye medlemmer 3. Konstituering af ny bestyrelse Den nye bestyrelse blev konstitueret med flg.: Tina L. fortsætter som formand Ole Thomsen fortsætter som næstformand Inger H. fortsætter somLæs mere omReferat af styregruppemøde 13. juni 2017[…]

Referat af generalforsamling 28. marts 2017

Referat af generalforsamling 28. marts 2017

Til stede: Tina Laugesen: Kræftens bekæmpelse Gribskov, Styregruppen. Ole Thomsen: ADHD Nordsjælland, Styregruppen Inger Hansen: Nyreforeningen, Styregruppen, Edith Olsen, Gribskov Lænken, Styregruppen Poul Erik Hansen: Solsikken, suppl. i Styregruppen Osama og Ingelise Al-Erhayem: Dansk Irakisk forening Annette Clausen: Kig Ind Jan Most: Skolens Venner, dirigent Tina Nørgaard: Referent Ad 1. Valg af dirigent, referent ogLæs mere omReferat af generalforsamling 28. marts 2017[…]