Intern

Under dette menupunkt finder du link til alt hvad du som styregruppmedlem har brug for ;

  • Styregruppemøder
  • Arrangementer/netværksmøde
  • Generalforsamling
  • Referat til godkendelse
  • Andet af relevans for styregruppens medlemmer

 

Fremtidige styregruppemøder

Ingen Events

 

Fremtidige arrangementer

Ingen Events

 

Kommende generalforsamling

Ingen Events

 

Referat – til godkendelse til næste styregruppemøde


Andet
Udkast til ny folder