Medlemsskab

Er din forening medlem af Frivilligt Forum Gribskov?

Det er GRATIS at være medlem – og med jeres medlemsskab bliver jeres forening del af et større fællesskab, hvor I kan være med til at styrke det frivillige sociale og/eller sundhedsfremmende arbejde i Gribskov.

(Tip en ven om denne side – nederst på siden)

Frivilligt Forum Gribskov kan optage grupper, foreninger og organisationer, som opfylder følgende kriterier:

Gruppen/foreningen/organisationen:

  • skal have virkefelt i Gribskov Kommune
  • skal have som hovedformål at udføre friviligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde
  • må ikke modtage tilskud til sit hovedformål fra Folkeoplysningsloven
  • skal være selvstændigt organiseret
  • Frivillig, ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens i aktiviteten