Referat af ekstraordinær generalforsamling 8.10.19.

Indkaldelse sket i overensstemmelse med vedtægterne.
Grunden til indkaldelsen er et ønske om at lukke foreningen Frivilligt Forum (FF)
Begrundelse for lukning er, at der ikke opleves responce på de forslag FF kommer med, og at der ikke umiddelbart er behov for samarbejde på tvers.
Det blev enstemmig vedtaget at lukke foreningen. Så kræfterne bruges i de foreninger vi i forvejen er arrangeret i.
Den endelige lukning finder sted på næste generalforening den 12.11.19 kl 10, Holtvej 67, Græsted.

Referant Annette Clausen