“Trivsel i børnehøjde”

Kære forening i Gribskov kommune.

Hermed invitation til bredt samarbejde mellem foreninger i Gribskov kommune, som har en del af jeres formålsparagraf målrettet børns trivsel.

Frivilligt Forum Gribskov (FFG) har taget initiativ til at oprette et pilotprojekt målrettet skolebørn, som i kortere eller længere tid ikke modtaget planlagt undervisning.

Projektet hedder ”Trivsel i børnehøjde”.

FFG har haft møde med ledende skolepsykologer (PPR) og her forlagt projektbeskrivelsen i grove træk. Der viste sig store muligheder og interessen var stor til et samarbejde, især med henblik til en tidlig indsats. I det videre samarbejde vil det være naturligt at skolerne deltager.

Første fase er at etablere en lille gruppe (arbejdsgruppe) til at udarbejde en mere præcis projektbeskrivelse, og udmønte den i et samarbejdspapir mellem de involverede parter. Forvaltningen, skolerne, forældrene og foreningerne.

Anden fase er at etablere et frivilligkorps på 5-10 personer, som vil modtage gode råd til at udføre de egentlige opgave. Opgaverne aftales individuelt fra opgave til opgave.

Det vil glæde os at høre at din forening er interesseret i at deltage i projektet, da der er mange børn der i dag ikke er i en fornuftig trivsel og ”bare” venter på det rigtige skolevalg.

Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet er du velkommen til at kontakte mig på mail eller tlf.

På vegne af Frivilligt Forum Gribskov

Ole Thomsen
Tlf. 26231107
Email: ole.thomsen@frivilligtforumgribskov.dk